Bültenler

Mahiyeti: Bilimsel
Yayının Türü: Yaygın süreli yayın
Yayın Aralığı: Yılda iki kez
Sahibi: Çocuk Cerrahisi Hemşireleri Derneği adına Ayşen İslamoğlu
Yazı İşleri Yönetmeni (Sorumlu Müdür): Nurdan Akçay Didişen
Yönetim Yeri: EÜTF Çocuk Cerrahisi AD, Bornova / İZMİR

Yıllara Göre Bülten Konuları

2019 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

ÖZOFAGUS ATREZİLİ HASTALARIN YÖNETİMİ


Devamını oku

2018 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Yoğun bakımda kullanılan teknolojik ürünler


Devamını oku

2018 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

FEKAL İNKONTİNANSI OLAN ÇOCUKLARDA BİR ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRESİNİN 11 YILLIK BARSAK EĞİTİM PROGRAMI SONUÇLARI


Devamını oku

2017 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Basınç yaralanmalarında (risk) tanılama


Devamını oku

2017 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çift stomalı, intestinal atrezili olguda hemşirelik bakımı


Devamını oku

2016 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Temmuz 2016 Bülteni


Devamını oku

2016 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Evde Bakım Broşürleri


Devamını oku

2015 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Temmuz 2015 Bülten


Devamını oku

2015 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Ocak 2015 Bülten


Devamını oku

2014 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Temmuz 2014 Bülten


Devamını oku

2014 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Kroziv Özofagus Yanıklarında Ailelerin Eğitim Gereksinimlerini Kart Sort Tekniği ile Belirlenmesi


Devamını oku

2013 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuklarda Kanıta Dayalı Ağız Bakım Uygulamaları


Devamını oku

2013 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Anorektal Malformasyonlu Çocukların Izleminde Hemşire Desteğinin Önemi ve Klinik Deneyimlerimiz


Devamını oku

2012 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuk Hastalarda Kanıta Dayalı Klinik Uygulamalar


Devamını oku

2012 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Kabız Olan Çocuk ve Ailenin Eğitimi


Devamını oku

2011 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

2011 yılı Genel Kurul sonrası yeni yönetim kurulunun tanıtımı ve 15. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresinin bilgilendirmesi ve kongreden fotoğraflar


Devamını oku

2011 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Konjenital Diafragma Hernili Hastada Hemşirelik Yönetimi


Devamını oku

2010 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Pediatri Hastalarının Naklinde Görevli Sağlık Personelinin Nakil Işleminde Ebeveynlerin Katılımına Ilişkin Görüşleri: İzmir Ili Anket Çalışması


Devamını oku

2010 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Ameliyat Öncesi Uygulamalarda Kanıta Dayalı Öneriler


Devamını oku

2009 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Extrofia Vezikalı Hastaların Ameliyat öncesi ve sonrası Hemşirelik Bakımı


Devamını oku

2009 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuklarda Kafa Travmaları


Devamını oku

2008 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Karın Ön Duvarı Anomalilerinde Hemşirelik Bakımı


Devamını oku

2008 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Pediatrik Cerrahide Aile Merkezli Yaklaşım


Devamını oku

2007 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

2007 yılı Genel Kurul sonrası yeni yönetim kurulunun tanıtımı


Devamını oku

2007 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Özofagus Atrezili ve Trakea Özofageal Fistüllü Olgulara Hemşirelik Tanıları Ile Yaklaşım


Devamını oku

2006 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Günübirlik Cerrahide Çocuk Hastaların ve Ailelerin Ameliyata Hazırlanması


Devamını oku

2006 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuklarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı


Devamını oku

2005 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Dernek Tanıtımı


Devamını oku

Text

Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

Tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Text

Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

Tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Text

Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

Tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.