Bültenler

Mahiyeti: Bilimsel
Yayının Türü: Yaygın süreli yayın
Yayın Aralığı: Yılda iki kez
Sahibi: Çocuk Cerrahisi Hemşireleri Derneği adına Ayşen İslamoğlu
Yazı İşleri Yönetmeni (Sorumlu Müdür): Nurdan Akçay Didişen
Yönetim Yeri: EÜTF Çocuk Cerrahisi AD, Bornova / İZMİR

Yıllara Göre Bülten Konuları

2024 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Spina Bifida Hastalarının Bağırsak Yönetimi


Devamını oku

2023 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuk Cerrahisi Bakım Uygulamalarında Terapötik İletişim ve Oyun


Devamını oku

2023 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

ANOREKTAL MALFORMASYON VE HİRSCHSPRUNG CERRAHİSİ SONRASI İNKONTİNANS YÖNETİMİ VE GEÇ DÖNEM SORUNLAR: ERİŞKİN YAŞTA YAŞANABİLECEK SORUNLAR


Devamını oku

2022 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Transanal Endorektal Pull-Through Ameliyatında Enstrümantasyon Masası Hazırlığı


Devamını oku

2022 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuk cerrahisi hemşireliğinde zorlu olgular ve yaşanan zorluklar


Devamını oku

2021 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuk cerrahisi hemşireliğinde zorlu olgular ve yaşanan zorluklar


Devamını oku

2021 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Anorektal malformasyon ve Hirschsprung cerrahisi sonrası bağırsak yönetimi


Devamını oku

2020 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Fonksiyonel konstipasyon tedavisinde bağırsak yönetim programı (BYP): Erken dönem sonuçlar


Devamını oku

2020 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar


Devamını oku

2019 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

CERRAHİ İŞLEM HAZIRLIĞINDA ÇOCUKLARA YAKLAŞIM


Devamını oku

2019 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

ÖZOFAGUS ATREZİLİ HASTALARIN YÖNETİMİ


Devamını oku

2018 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Yoğun bakımda kullanılan teknolojik ürünler


Devamını oku

2018 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

FEKAL İNKONTİNANSI OLAN ÇOCUKLARDA BİR ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRESİNİN 11 YILLIK BARSAK EĞİTİM PROGRAMI SONUÇLARI


Devamını oku

2017 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Basınç yaralanmalarında (risk) tanılama


Devamını oku

2017 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çift stomalı, intestinal atrezili olguda hemşirelik bakımı


Devamını oku

2016 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Temmuz 2016 Bülteni


Devamını oku

2016 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Evde Bakım Broşürleri


Devamını oku

2015 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Temmuz 2015 Bülten


Devamını oku

2015 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Ocak 2015 Bülten


Devamını oku

2014 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Temmuz 2014 Bülten


Devamını oku

2014 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Kroziv Özofagus Yanıklarında Ailelerin Eğitim Gereksinimlerini Kart Sort Tekniği ile Belirlenmesi


Devamını oku

2013 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuklarda Kanıta Dayalı Ağız Bakım Uygulamaları


Devamını oku

2013 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Anorektal Malformasyonlu Çocukların Izleminde Hemşire Desteğinin Önemi ve Klinik Deneyimlerimiz


Devamını oku

2012 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuk Hastalarda Kanıta Dayalı Klinik Uygulamalar


Devamını oku

2012 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Kabız Olan Çocuk ve Ailenin Eğitimi


Devamını oku

2011 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

2011 yılı Genel Kurul sonrası yeni yönetim kurulunun tanıtımı ve 15. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresinin bilgilendirmesi ve kongreden fotoğraflar


Devamını oku

2011 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Konjenital Diafragma Hernili Hastada Hemşirelik Yönetimi


Devamını oku

2010 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Pediatri Hastalarının Naklinde Görevli Sağlık Personelinin Nakil Işleminde Ebeveynlerin Katılımına Ilişkin Görüşleri: İzmir Ili Anket Çalışması


Devamını oku

2010 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Ameliyat Öncesi Uygulamalarda Kanıta Dayalı Öneriler


Devamını oku

2009 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Extrofia Vezikalı Hastaların Ameliyat öncesi ve sonrası Hemşirelik Bakımı


Devamını oku

2009 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuklarda Kafa Travmaları


Devamını oku

2008 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Karın Ön Duvarı Anomalilerinde Hemşirelik Bakımı


Devamını oku

2008 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Pediatrik Cerrahide Aile Merkezli Yaklaşım


Devamını oku

2007 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

2007 yılı Genel Kurul sonrası yeni yönetim kurulunun tanıtımı


Devamını oku

2007 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Özofagus Atrezili ve Trakea Özofageal Fistüllü Olgulara Hemşirelik Tanıları Ile Yaklaşım


Devamını oku

2006 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Günübirlik Cerrahide Çocuk Hastaların ve Ailelerin Ameliyata Hazırlanması


Devamını oku

2006 Ocak Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Çocuklarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı


Devamını oku

2005 Temmuz Bülteni

Posted on: 17 Mar 2016

Dernek Tanıtımı


Devamını oku

Instagram

Instagram üzerinden bizi takip etmek için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.