2013 Ocak Bülteni

2013 Ocak Bülteni

Anorektal Malformasyonlu Çocukların Izleminde Hemşire Desteğinin Önemi ve Klinik Deneyimlerimiz

ÇALIŞTAY

Çocuk Cerrahisi Hemşireleri Derneği
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Işbirliği ile Hazırlanan
Çocuklarda Stoma Bakım Protokolleri

MERYEM YAVUZ
EDA DOLGUN
GÜLÇIN ÖZALP GERÇEKLER
BIRSEN EROÄžLU
SEVINÇ ERTÜRK
YEŞIM PARLAR
AYSEL KAHRAMAN
AYŞE ISLAMOÄžLU

2012

ACE Bakım Protokolü

Gastrostomi Bakım Protokolü

Kolostomi Bakım Protokolü

Mitrofanoff Bakım Protokolü

Nefrostomi Bakım Protokolü

Vezikostomi Bakım Protokolü

Instagram

Instagram üzerinden bizi takip etmek için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.